Aktualizacje

Mapa do celów projektowych

2019-01-24 – 2019-01-31

Opracowanie mapy do co celów projektowych. Wykonanie pomiarów i opracowanie mapy pod inwestycję liniową lub budowę domu.

Pokaż ten kod w sklepie:

Usługi

Budowa domu

 • Mapa do celów projektowych

  Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę domu jednorodzinnego, bliźniaka lub wielorodzinnego.
 • Wytyczenie projektu w terenie

  Wytyczenie osi lokalizacji budynku w celu zdjęcia humusu, wykonanie wykopu. Założenie reperu roboczego i wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich (ławicach)
 • Pomiar powykonawczy przyłączy

  Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy (wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, telefonicznego, itp.) doprowadzonego do budynku przed zasypaniem.
 • Pomiar powykonawczy budynku i zagospodarowania

  Pomiar powykonawczy budynku i zagospodarowania działki. Sporządzanie mapy powykonawczej oraz wydanie oświadczenia geodety o zgodności usytuowania zgodnie z projektem zagospodarowania działki.
 • Pomiar powierzchni użytkowej

  Sprawdzenie powierzchni mieszkania, lokalu. Usługa przydatna przy okazji zakupu mieszkania nowego jak z rynku wtórnego. Ma to duże znaczenie podczas odbioru nowych mieszkań od dewelopera, gdzie cena całego mieszkania wyliczana jest na podstawie powierzchni. Dokładny pomiar wraz z opracowaniem planu.

Geodezja katastralna

 • Podział działki

  Wykonanie podziału działki. Aby było to możliwe muszą być spełnione pewne warunki. Podział musi być zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu, z decyzją o warunkach zabudowy. Jeśli takowych opracowań nie ma należy uzyskać pozytywną opinię z gminy o braku sprzeczności z innymi przepisami.
 • Pomoc przy uzyskaniu decycji o warunkach zabudowy

  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu dla działek, które chcemy podzielić należy wystąpić do gminy o sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.
 • Mapa ze wstępnym projektem podziału

  Wykonanie mapy ze wstępnym projektem podziału, obliczenie powierzchni nowych działek i wypełnienie wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.
 • Wznowienie, odszukanie punktów granicznych

  Jeśli nie wiesz dokąd sięga Twoja działka, chcesz się ogrodzić, sprawdzić czy sąsiad nie orze Twojego pola to możesz poznać granice swojej działki. Praca polega na oszukaniu w terenie istniejących znaków granicznych lub też zakopanie nowych na podstawie archiwalnych materiałów w postaci szkiców, zarysów, map, itp.
 • Mapa do celów prawnych

  Opracowanie mapy do celów prawnych np. w celu ustanowienia służebności przesyłu, przejazdu, dostępu do drogi publicznej
 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych

  Unormowanie w ewidencji gruntów i budynków stano faktycznego w terenie. Sprostowanie powierzchni działki, ujawnienie faktycznego użytku, zmiana powierzchni zabudowy.

Obsługa inwestycji

 • Tyczenie osi konstrukcyjnych, kotew, fundamentów

  Geodezyjne wytyczenie elementów konstrukcyjnych budynku, budowli, hali i innych obiektów budowlanych. Zaznaczenie marek wysokościowych, odnośników, itp
 • Mapa do celów projektowych

  Mapa pod obiekty powierzchniowe jak i pod obiekty liniowe.
 • Pomiary pionowości

  Pomiary pionowości obiektów wysmukłych, wież i masztów telekomunikacyjnych, kominów, wiatraków. Kontrola pionowości słupów, konstrukcji stalowych.
 • Tyczenie i inwentaryzacja suwnic

  Wykonywanie pomiarów kontrolnych po zamontowaniu torowisk suwnicy. Okresowe sprawdzanie warunków geometrycznych suwnicy

Fotogrametria

 • Ortofotomapa

  Wykonanie nalotu przy użyciu drona i opracowanie aktualnej ortofotomapy terenu
 • Obliczenie objętości

  Wykonanie pomiarów objętości wykopów, nasypów. Okresowe obliczenie objętości hałd surowca. Obliczenie objętości wykopu na budowie. Pomiary kubaturowe
 • Okresowy monitoring stopnia zaawansowania prac

  Przy użyciu drona, bez ingerencji na placu budowy wykonujemy okresowe naloty fotogrametryczne w celu zobrazowania aktualnego zaawansowania prac budowlanych, monitoring ilości składowanego materiału.
 • Inwentaryzacja elewacji budynków

  Pomiary powierzchni elewacji budynków, kontrola stanu technicznego tynków.
 • Mapy wyrobisk górniczych


Opinie

rok temu
Mapa wykonana terminowo, w przystępnej cenie. Polecam
- Marta K

geodeta opole i okolice

Firma geodezyjna, świadcząca usługi z zakresu geodezji, modelowania 3d, skanowania laserowego, opracowania wyników, lotów z użyciem dronów. 

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
 • 77 707 07 39

Adres

Wyznacz trasę
Karola Miarki 2/2
45-367 Opole
Polska

Godziny pracy

pon.:08:00–17:00
wt.:08:00–17:00
śr.:08:00–17:00
czw.:08:00–17:00
pt.:08:00–17:00
sob.:Zamknięte
niedz.:Zamknięte
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.